Жури и награди

Жури:

 

Координатор:

 

Награди:

Първа група:

 • Диплом и медал


Втора група:

 • Първа награда – диплом и 300 евро
 • Втора награда – диплом и 200 евро
 • Трета награда – диплом и 100 евро


Трета група:

 • Първа награда – диплом и 500 евро
 • Втора награда – диплом и 300 евро
 • Трета награда – диплом и 150 евро
 • Специална награда на КА "eNikMa" – участие в концерт от цикъла "Млади таланти" във Виена, Австрия (пътни и квартирни разноски за победителя и един придружител се поемат от КА "eNikMa")
 • Специална награда на София Лъкова – професионален аудиозапис
 • По желание  Los Angeles City College, (California, USA) дава пълна стипендия за 2 години, помощ и подготовка за трансфер в университет или консерватория в САЩ на всеки лауреат на награда от 3-та възрастова група, който желае да продължи образованието си в колежа. Тази стипендия ще е гарантирана при подаване на документи за кандидатстване от лауреата до една година от завършване на средно образование
 • По желание за всички наградени – професионален личен уебсайт (месечните разходи в размер на приблизително 7 евро се поемат от потребителя)