Условия за участие

1. Националният конкурс за млади пианисти "Стелла Ослекова" се провежда всяка година. Участниците са разделени в три възрастови групи:

  • Първа група: от 7 до 10 години, навършени към датата на провеждане на конкурса
  • Втора група: от 11 до 14 години, навършени към датата на провеждане на конкурса
  • Трета група: от 15 до 18 години, навършени към датата на провеждане на конкурса

Конкурсът за Първа и Втора възрастова група се провежда на всяка нечетна година. Конкурсът за Трета група се провежда на всяка четна година.

2. Не се допускат промени в приложената в заявлението конкурсна програма.

3. Не се допуска изпълнение на едно и също произведение в различните етапи.

4. При неявяване в предварително определения от координатора на конкурса час, кандидатът не се допуска до участие.

5. Участниците не могат да предявяват претенции за реализираните аудио и видео записи по време на конкурса.

6. Журито има право да не присъжда всички обявени награди.

7. Решенията на журито са окончателни.

8. Тази година в конкурса могат да вземат участие пианисти от 15 до 18 годишна възраст.

9. Към заявлението за участие трябва да бъдат приложени следните документи:

  • акт за раждане или лична карта
  • творческа биография
  • една снимка
  • видеозапис (напр. в YouTube - от изминалата учебна година, от концерти, конкурси…)

Записите могат да бъдат отделни за всяко произведение или един цял.

10. Документите за участие се изпращат онлайн най–късно до 31. октомври.

11. Избраните по запис кандидати се уведомяват писмено за допускането им до прослушване в срок до 30. ноември.

12. Одобрените кандидати трябва да се явят на прослушване на 11. декември в концертна зала "Добрин Петков" (ул. "Иван Вазов" 23, Пловдив), където представянето им ще бъде документирано чрез видеозапис.

13. Гласуването на журито ще се проведе онлайн.

14. Победителите ще бъдат обявени онлайн на страницата на конкурса на 11. януари (рождената дата на Стелла Ослекова).

15. Подаденото от всеки кандидат заявление документира приемането и спазването на настоящия регламент.

 

Програма:

  • Първи етап – видеозапис до 20 минути на две или повече пиеси от различни епохи по избор (може и част от соната или концерт).
  • Втори етап – изпълнение на живо на две или повече (различни от първия етап) пиеси от различни епохи по избор (без концерти) с общо времетраене до 30 минути. Една от пиесите задължително трябва да бъде от български композитор.