Дарения

Банкова сметка: 

Cultural Association eNikMa
IBAN: BG64INTF40012007900439
BIC: INTFBGSF

 

Полезна информация:

Плащанията направени с българска кредитна или дебитна карта през PayPal не се таксуват.

 

Дарител

Дарение