Дарения

Банкова сметка: 

Cultural Association eNikMa
IBAN: AT249464814605943501
BIC: VPAYATW2XXX

 

Полезна информация:

Плащанията направени с българска кредитна или дебитна карта през PayPal не се таксуват.

 

Дарител

Дарение