НУМТИ "Добрин Петков"

Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" Пловдив е една от основните образователни институции в сферата на българското музикално изкуство, под прякото управление на Министерство на културата на Република България.

В училището се провежда цялостно общообразователно и музикално обучение от 1 до 12 клас със специални инструментални, балетни и вокални класове. Редовни занятия до обяд се провеждат с деца в предучилищна възраст.

Преподавателският състав е сформиран от високо квалифицирани и утвърдени педагози, част от които са носители на държавни и културни награди.

Училището развива интензивна художественотворческа и общообразователна дейност – концерти, конкурси, майсторски класове, открити уроци, мултимедийни проекти, общообразователни и спортни състезания.

Възпитаниците на училището са лауреати и носители на много награди от престижни международни и всички национални музикални конкурси и фестивали.

Възпитаници на училището са стипендианти на Министерството на културата по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Едни от емблематичните събития са ежегодните концерти, на които най–изявените млади таланти на училището застават на сцената като солисти на симфоничния оркестър в Пловдив – дългогодишна традиция, поставена от Маестро Добрин Петков.